Felhasználási feltételek

Kelt/módosítva: 2021. május 27.
Köszönjük, hogy meglátogatta a http://lelekzona.com/ weboldalt! Reméljük, hogy elnyeri tetszését a weboldalunk.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”) a jelen weboldalon elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A weboldalra történő látogatással Ön, mint felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Ön”) magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a weboldalon tett első látogatásától alkalmazandók.

Szabadszállás Anikó ev. (Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u.ca 83. Nyilvántartási szám: 3837343; Adószám: 42947910-1-33; Telefon: 06 20 596 1348; E-mail: aniko.szabadszallasi@gmail.com; a továbbiakban: „Vállalkozó”) mint a weboldal üzemeltetője elkötelezett a weboldalt használók bizalmának megtartása iránt. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a weboldalt. A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

1. Elfogadható használat

Kedve szerint fedezze fel a weboldalt és ennek során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal használata a legkisebb mértékben sem lehet jogellenes (ideértve különösen mások személyiségi jogainak, személyes adatai védelméhez, illetve a szellemi tulajdon védelméhez fűződő jogának megsértését). Kérjük, a weboldal használata során, ne sértse meg más személyiségi jogait, ne sértsen meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, ne tegyen becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket, és semmilyen egyéb módon ne veszélyeztesse a weboldal sértetlenségét.

2. Megfelelőség

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a weboldal használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely – az adott eset körülményeire tekintettel – jogi következményekkel járhat, ideértve akár büntető- vagy szabálysértési eljárás, vagy polgári peres, illetve nem peres eljárás kezdeményezését is.

3. Adatvédelem és sütik alkalmazása a weboldalon

A weboldalt látogatók személyes adataik kezeléséről, valamint adatvédelmi jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről bővebben a Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatójában olvashatnak, amely alább érhető el: Adatvédelmi tájékoztató

A weboldalon alkalmazott sütikről, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésről és jogokról az érintettek bővebben a weboldal süti tájékoztatójában olvashatnak, amely alább érhető el: Süti szabályzat

4. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A weboldalon a Vállalkozó által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Vállalkozó, illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg ezen tartalmak a weboldalon. A védjegyek felhasználására a felhasználó az arra jogosult fenti személyek előzetes írásos engedélye nélkül nem jogosult.

A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a weboldal (al)oldalairól információk kizárólag személyes használatra (ide nem értve bármely kereskedelmi felhasználást) tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki, a szerzői jogi jogszabályi rendelkezések figyelembevétele mellett. A fentiektől eltérő módon a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen formában felhasználni (ideértve különösen, de nem kizárólag: többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni).

5. Felelősség

A Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy lehetőségei szerint biztosítsa a weboldalon található anyagok pontosságát, vírus-, illetve egyéb kártékony programoktól való mentességét, és elkerülje az esetleges felhasználókat érő zavarokat. Ugyanakkor a Vállalkozó a weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a weboldal használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Vállalkozó emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. A Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelősségére használja.

A Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a weboldal a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető, vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a Vállalkozó nem tehető felelőssé.

A weboldal a Vállalkozó weboldalán kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat) tartalmazhat. A Vállalkozónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Vállalkozó valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta a weboldalon az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését. Így a legteljesebb mértékben arra bíztatjuk a Felhasználót, hogy ismerje meg és gondosan olvassa át a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett felhasználási feltételeket, adatvédelmi és süti tájékoztatókat, az esetleges egyéb nyilatkozatokat és információkat, illetve azok esetleges módosításait.

Amennyiben a Felhasználó külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni, a Vállalkozó ezt nem kifogásolja, feltéve, hogy a Felhasználó azt tisztességes és jogkövető módon teszi, azzal nem sérti a Vállalkozó jó hírnevét, illetve abból a Felhasználónak nem származik haszna, továbbá a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg (pl. mélylinkek használata nem megengedett) és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy a Vállalkozó támogatná ezen felhasználói weboldalt, vagy hogy a Vállalkozó, a Felhasználó vagy azok weboldalai között bármilyen kapcsolat állna fenn. Mindez vonatkozik az egyes Felhasználók által üzemeltetett egyéb applikációkra, alkalmazásokra vagy megoldásokra is. A „framing“ vagy hasonló megoldások alkalmazása ugyancsak tilos, és a Felhasználó köteles gondoskodni róla, hogy a jelen weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

6. Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen keresztül: aniko.szabadszallasi@gmail.com

7. Változások

A Vállalkozó a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük, rendszeresen tekintse át a Felhasználási Feltételeket.

8. Irányadó jog és joghatóság

A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A Vállalkozó nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.